Vláda říka,…nemáme křišťálovou kouli, musíme být opatrní.  Tak já vám prozradím, co křišťálová koule říká ,….

Tak jak jsem předpověděla již v březnu roku 2019 , že svět v roce 2020 čeká velká zkouška a zátěž, jelikož energie naší planety jsou již neúnosné, stejně tak vám nyní s naprosto jistotou říkám, …je po všem, co se Covidu 19 týče.

Svět energií není světem logiky, nezajímá ho, kde tento virus vznikl, jestli je uměle vytvořen jako biologická zbraň, nebo jestli byl vytvořen pro jistou elitní skupinu mocnářů , kteří toužili po síle a moci. Svět energií je světem, kde tyto fakta nejsou důležitá. Sensitivní lidé, stejně jako zvířata, cítíme změnu, cítíme vibrace, které jsou pozitivní, negativní, narůstající nebo oslabující. Sensitivní člověk dokáže vypnout logickou část mysle a zaměřit celé své soustředění a vědomí pouze na vnímání aktuálních okolních vibrací.

Touto schopností disponuje každý z nás, rodíme se s intuicí a sensitivním cítěním všichni. To, že to vladařům a mocnářům vždy vadilo , a proto využívali po celá staletí a tisíciletí různé prostředky k nahánění strachu do podvědomí lidí, je už věc druhá.

Nyní říkáte,…LIDÉ JSOU JIŽ NEZODPOVĚDNÍ, NEDODRŽUJÍ RESTRIKCE,….samozřejmě, i já jsem si plně vědoma hloučku nezodpovědné populace, která tady je, bude a vždy byla. Ale chování lidí není nyní chováním nezodpovědným, ale zcela přirozeným. Máme své přirozené pudy a informace o koronaviru je již tolik v jejich chování neovlivňují. A proč? Už tolik necítí strach. Lidé už cítí, že se svět uzdravuje, lidé už necítí ohrožení, lidé se chovají již intuitivně, nikoliv nezodpovědně. To je veliký rozdíl.

Česká země , jak jste několikrát řekli, jde příkladem mnoha státům,..jelikož jsme zemí s určitou emoční a ekonomickou stabilitou. Věřte mi, národ se najednou nestal národem nezodpovědné bandy lidí, kteří nevědí co se sebou. Cítí to, že je po všem.

V březnu a počátkem dubna byli lidé ze všech stran z celého světa , všemi médií , sociálními sítěmi, bombardování těmi nejhoršími scénáři o šílené pandemii, která přišla vyhladit lidstvo.

Lidskou mysl jste statečně promasírovali strachem až do poslední buňky jejich těla.  Připravili jste je o svobodu , připravili jste o možnost pracovat, připravili jste je o možnost cestovat, připravili jste je o možnost setkání s rodinou, připravili jste je o možnost studovat, připravili jste je o možnost se zhluboka nadechnout,…..vše tzv. v našem zájmu, v zájmu ochrany našeho zdraví.

 

Moje křišťálová koule ale nesouhlasí. Již dávno je vědecky dokázáno, že když v jeden okamžik rozdáte stejnou částku peněz všem lidem na světě, do roka budou všichni přesně tam, kde byli předtím. Chudí budou opět chudí, zadlužení budou opět v dluzích, a mocnáři si své jmění opět vybudují. Finanční situace každého z nás nezáleží na vládě, ale na finanční gramotnosti každého z nás. Proto vláda jedná tak, jak jedná s naprostým klidem a jistotou. Ví totiž, že ti, kteří budovali předtím, budou budovat i nadále, ti co krachovali předtím, nyní opět zkrachují, ti co si stěžovali předtím, se budou stěžovat i nadále, a stát , který sice teď na „oko“ jakože hodně na Covid 19 doplácí, ve skutečně vydělá mnohem více, než-li předtím. V pořádku, každého šikovnost. Jak moje babička říká, každé hrábě hrabou jenom k sobě synu/dcero.

Na jednu věc ale vláda zapomněla. Ano, pan premiér chce, aby lidé utráceli peníze doma, na českém trhu, aby se ekonomika posílala. Ale lidé tak činit nebudou a nemůžou. Energetickou sílu ekonomiky, který nám udává stát je v rozporu s tím co mluví a s tím co dělá. Takže ve spirituální mluvě , kdybych pojmenovala jednoho člověka jménem VLÁDA,…

  • je to bytost která něco  ví ,
  • ale dělá něco jiného ,
  • nemluví co si myslí a reálně vidí,
  • cítí  něco jiného, co ve skutečnosti vidí ,
  • dělá něco jiného co si myslí a o čem mluví ,

…je to systematické rozepsání našich čaker,…takový člověk, v tomto případě naše VLÁDA, je v celkové disharmonii a my, spiritualisté takovému člověku doporučujeme harmonizaci čaker. Ve vašem případě, asi celého parlamentu. Nemůžete čekat, že lidé budou utrácet v české zemi, když sama země tak nečiní . Země je to totiž neučí .Lidé to cítí, a intuitivně nakupují raději v zahraničí , tráví raději čas v zahraničí a uzavírají sňatky s partnery ze zahraničí , vybírají zahraniční jména pro své děti, atd….

Pan premiér velmi často  vyzařoval energií dokonce cnostnou až prezidentskou. V poslední době tyto energie kolem něj značně oslabují až mizí. Lidé cítí vědomou manipulaci.

Vědí, že uvolněním nástupu dětí 1.st. ZŠ chtějí ulevit státu od výplaty ošetřovného, nikoliv rodičům. Vidí, že stát usiluje o odkup téměř zkrachovalých firem, tzv. z důvodu záchrany před likvidací, lidé cítí ve vzduchu komunismus, touhu po obnovení síly státního monopolu.

A tady má křišťálová koule říká jednoznačně: Každá vláda, silný panovník, císař a pán svůj boj , či nadvládu nad lidem vždy prohrál . Nedokázal správně rozeznat hranici, kterou  neměl překročit z důvodu ohrožení své síly, moci a pozice. A nyní je to na vládě, jestli se poučí z chyb panovníku naší i celosvětové  historie , nebo překročí svoji hranici v domnění  falešné iluze  o své stabilitě, síle a moci a systém bude stržen .

Koronavirus je virus, který je nepříjemný, pro některé  nakažené bez povšimnutí u jiných smrtelný. To je ale i chřipka, HIV, jehož křivka v ČR neskutečně roste a nikde ani zmínka, tuberkulóza, atd…. Tady bych citovala tibetskou báji, kdy mnich potká Smrt a ptá se ji: Smrti , co tady děláš? A smrt odvětí: přišla jsem si pro 50 000 lidí , zasáhnu je morem. Mnich potká Smrt za půl roku a říká : Smrti, ty jsi mi lhala, mor zabil  přes půl milionu lidí! Smrt na to odvětí, nikoliv. Mor zabil 50 000 lidí , ti ostatní zemřeli strachy.

A v tomto případě strach z Covidu 19 napáchal mnohem větší škody, než onemocnění samotné. Vystrašenost a psychika některých lidí je nenávratně pryč. Lůžka nebudou zapotřebí na JIP kvůli napadení organismu Covid 19, ale na psychiatrických odděleních, kde se lidé budou léčit z následku strachu Covidu 19. Možná bude časem po něm pojmenována i psychická porucha ze strachu z  omezení. Nemůžeme se srovnávat s okolními státy, neboť jejich psychická mentalita, povětrnostní podmínky, zalidnění na 1m2 , hygienické návyky, stáří obyvatelstva ,.atd…NEJSOU SOUMĚRNÉ s naší republikou.

Závěrem bych doporučila všem zemím, nastal čas to zastavit. Měli jste dostatek času na Covidu 19 vydělat, měly jste dostatek času ukázat lidem svůj způsob práce i myšlení, které budou klíčovými ve volbách, měly jste dostatek času lidem říct, co jste potřebovaly a chtěly, aby tomu lidé uvěřili.  Nyní už ale podle křišťálové koule stojíte nad svou vlastní propastí. Lidé jsou toho plni, nejsou ochotni tomu dále naslouchat, nejsou ochotni tomu dále věřit a nejsou ochotni se tím již nechat ovlivňovat. Jejich původní a silný strach se nyní mění v HNĚV. Před Covidem 19 lidé chodili k volbám a nenáviděli se mezi sebou. Nyní lidé pomáhají jeden druhému a nenávidí vládu. A ten z vás, kdo to rozezná včas a svoji zemi osvobodí , ten vyhrál !

S pozdravem Katarína Segati a její křišťálová koule

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *