VÝKLAD KARET, tarotů….

„Jakmile použijete věštění pomocí tarotů nebo I-ťingu k nahlížení vlastní budoucnosti , jakmile při věštění prožijete vlastní situaci v její bezprostřednosti, je to, jakoby jste sami sebe rozbalili, jako by jste se otevřeli a sami sebe objevovali – a v průběhu zjišťovali, že ten spletitý a matoucí svět je vlastně něco, čemu jste odjakživa důvěrně rozuměli.“

Co to vlastně tarot je a kde jsou jeho kořeny?

Tarot je karetní systém nejčastěji tvořící souborem 78 VYKLÁDACÍCH MAGICKÝCH KARET. Historie tarotu sahá daleko do středověku a byl nedílnou součásti nejen každého mága, ale i všech panovníků, císařů, králů a hradních pánů, kteří sílu a energii tarotu využívali při svých důležitých rozhodnutích ve funkci vládce. Kabala popisuje tarot jako zasvětitelský systém využívaný především u staroegyptských mágů. Nejstarší tarotové karty byly dochovány z 15. stolení ze severní Itálie a byly vytvořeny pro milánské vladařské rodiny Visconti a Sforza.

Tarotová soustava karet se dělí na dvě části, a to Malou a Velkou Arkánu.

Velká arkána, říká se jí taktéž velké tajemství, je tvořena z 22 karetních symbolů, které tvoří jádro tarotového výkladu. Přední známý švýcarský psycholog Carl G. Jung je nazývá archetypy. Podle Junga tyto archetypy zaznamenávají cituji: jakési pravzory, skryté za našim vědomím chováním a nezávislé na naši vůli, dědictví předků skryté v hlubinách naší duše, skryté potenciály určitých představ a ideálů, které nabývají sílu a konkrétní tvar až v životě určitého člověka v určitých situacích. Jung dává tarotům naprosto nový význam z pohledu nejen psychologa, ale i kosmologa a filozofa. Tyto karty, archetypy jsou souhrnem všech skrytých možností lidské psychiky, nesmírný nevyčerpatelný materiál prastarého poznání nejhlubších souvislostí mezi Bohem, člověkem a kosmem. Jung objevil hybnou sílu duše, která řídí a ovlivňuje náš život. Jak nám tato síla ovlivňuje život a čím, nám prozradí právě tarotový karty ( archetypy).

Malá arkána je soustava tarotových karet složená z 56 symbolů a popisují stupeň na cestě životem. Tarot vám ukazuje fáze lidské životní proměny, životní křižovatky a cesty, kterými lze dospět individuaci, psychické dospělosti a velké lidské duchovní autentičnosti.

A co já oceňuji na tarotu nejvíce?

Odhalí mi včas všechny moje vnitřní starosti a problémy. Skryté karmické uzly a situace, které vyžadují mou pozornost. Pracuje s mými skutečnými možnostmi. Mluví ke mně čistě, jasně a otevřeně. Pokud se rozhodnu řídit se radou tarotových karet, tak v pořádku. Pokud ne, taky v pořádku. Tarotem se řídím už léta a především respektuji všechny moudrosti duchovního světa z dob, kdy byla duše skutečnou lidskou podstatou. Hvězdy, vesmír, tarot , energie a magie vždy pobízejí nebo radí, ale nikdy vás k ničemu nenutí.