Osobní rozvoj

Efektivita koučinku a osobního rozvoje

Kouč je člověk ,který maximálně podporuje Vaše sny a pomáhá Vám motivovat se k dosažení Vašich cílů. Koučinkový program osobně považuji za okouzlující transformaci překonávání celoživotních fobií, sebedestruktivních návyků a omezujících předsudků.

Kouč pozvedne Váš talent, stanovíte si společně cíl, a metodou vhodně položených motivačních otázek Vám pomůže si najít odpovědi uvnitř v sobě. Neustálou motivací a vzájemnou komunikací se soustředíte pouze na sebe a svůj plán.

Největším nepřítelem učení je přesvědčení člověka, že už všechno co potřebuje ví. Tento postoj Vám zabrání v hledání nových informací a rozšiřování obzorů. Vědomě si vytváříte omezení. Poslání a význam kouče nejlépe vystihují slova Dr. Petera Chee:

,,Představte si vztah s někým, kdo Vás ze všech sil podporuje při dosahování vašich životních i pracovních cílů. Představte si, jaké je to mít někoho, Kdo zná vaše priority, životní vizi a připomíná Vám, aby jste jich drželi. Představte si někoho, kdo drží prapor na vrcholku hory a motivuje a povzbuzuje vás. Někoho kdo vám pomáhá učit se z neúspěchu a někoho kdo s vámi upřímně oslavuje vaše vítězství. Představte si, že u sebe máte někoho, kdo při vás v časech dobrých i zlých. Ten ,,někdo“ je KOUČ, který pronikl do vašeho srdce se zájmem a upřímností.“

A jak vypadá základní vzorec koučinku? Představím vám jeden situační vzor pořadí paradigmat:

Uvolnění emocí-cíle-uvolnění emocí-rozhodnutí-uvolnění emocí-akce

Líbí se vám představa mít v životě takového člověka? Těším se na Vás

První krok od deprese a chaosu k uspokojení a prosperitě

Proč lidé obecně a nejčastěji trpí depresí ?

Ráda bych poukázala na fakt, že se z nás lidí vytrácí schopnost pozorovatele . Více mluvíme, než pozorujeme a analyzujeme. Dychtivě se vyjadřujeme a zapojujeme do konverzací, které mimochodem často za zmínku ani nestojí. Pokud dokážu na chvíli utišit vlastní mysl a jenom pozorovat a naslouchat lidem při konverzaci, zjistím, co si ve skutečnosti myslí. Velkým překvapením a zjištěním bude skutečnost, že většina lidí si myslí pravý opak toho, o čem se snaží přesvědčit své okolí. A proč? Ze strachu z kritiky, výsměchu a neúspěchu. Přijít s inovativní myšlenkou chce odvahu.

Je důležité v lidech, v sobě, v klientech opět oživit naši přirozenou lidskou zvídavost a kreativitu. Vnímání situací a lidí je nesmírně důležité. Někdo často chyboval a proto byl také často odsouzen a považován za pochybného a nespolehlivé člověka. Tento člověk se s takovým výrokem společnosti velmi brzy ztotožní a veškerá jeho přirozená zvídavost o život a úspěch pomine. Nebude chtít vyvíjet žádnou osobní kreativitu ke zlepšení vlastního života neboli prodeje. Bude se bát dalšího pochybení. Uzavírá se, trpí , emočně neprosperuje,…

Můj příběh

Vzhledem k tomu, že jsem nejenom spirituální konzultant a astroložka, ale zároveň vlastníme s manželem vlastní realitní kancelář, máme tři děti, dům a spoustu zájmu, začal se mi v životě vytvářet rozrůstající se firmou a vyšším zájmem klientů o mou práci, chaos. Ano, úspěch těší. Ale s úspěchem k vám míří i zodpovědnost.

Dlouho mi trvalo, než jsem pochopila systém a využití navyklého uvažování. Neustále se ve mě projevovali pocity , které silně bojovali s informací nutnosti vytvořit si pevný systém práce. Říkala jsem si: ,,nestala jsem se podnikatelem, abych se omezovala a nemohla si dělat kdykoliv a cokoliv.“ Chtěla jsem mít volnost a nepodléhat žádným pravidlům. Žila jsem v přesvědčení, že já jsem ZÁKON.

Teprve po utrpení a chaotickém nestíhání vlastní práce i rodinného života jsem se rozhodla hledat způsob efektivnější práce. Převratnou změnu mého podnikatelského života způsobila informace o přínosu navyklého uvažování. Jednoduše řečeno: ,,Udělej si plán, vytvoř si systém a dodržuj ho!“

Nastala chvíle, kdy jsem naprostou zodpovědností a odhodláním začala vytvářet podobu mého podnikání a vypracování mé nejen obchodní strategie, ale i pečlivé rozplánován celého dne, týdne, víkendu a roku obecně. Vyčlenila jsem si čas na odpočinek i vzdělání.

Vyhotovila jsem si dokonalý a podrobný rozvrh mých pravidelných aktivit potřebných k úspěšnému a šťastnému životu. Nejdříve bylo náročné tento rozvrh dodržovat a přiznávám, že jsem čas od času podváděla . Nicméně netrvalo dlouho a první pozitiva rozvrženého času se projevilo i finančně. Během týdne jsem toho mnohem více zvládla. Neměl jsem obavy z toho, že něco nestihnu. Srovnala jsem se a výsledkem byla i kvalita mé práce. Netlačila jsem na sebe a tím ne ani na klienty. Vše začínalo mít hladký průběh , moje spokojenost měla úžasný vliv i na mou finanční stránku. Začala jsem konečně prosperovat. Navyklé uvažování, systém a sebedisciplina jsou klíčovými prvky úspěšného života.