Karma

Překlad slova karma ze sanskrtu znamená skutky. Člověk páchá hříchy a vesmír jej odvetnými ,rovnocennými skutky vrací na jeho správné místo. Přesně to je karma. Mechanismus karmy je pro člověka v konečném důsledku velkým štěstím, pokud pochopí způsob naplňování karmického éteru. Mechanismus a způsob karmy není třeba jenom znát a studovat jej, ale především s ním pracovat.

Většina lidí má o karmě velmi mylné mínění a často se domnívá, že napraví-li špatný skutek dobrým, vše je zpátky v rovnováze. Je nutné si uvědomit rozdělení a členitost karmy. Karmu dělíme na

  • karmu jedince
  • karmu rodiny
  • karmu rodu
  • karmu národa
  • karmu lidstva
  • a v neposlední řadě karmu planety

Co to vlastně znamená? Že vše souvisí se vším. Pomlouváme-li vlastní členy rodiny, tetu bratra, strýce, kohokoliv, zanášíme si vlastníme karmu rodiny a tento defekt a stav se nám může kdykoliv projevit na nás osobně, nebo našich dětech či vnoučcích. Neustále se pohybuje v rodinné karmě a naše působení a energie z nás vyzařující , ke kterémukoliv z členů, se nám prostě bude vracet a projeví se.

Pokud se budeme zajímat o karmu rodu, je naše působení daleko rozsáhlejší a o důvod více nebrat si zbytečně do úst slova negativních myšlenek a významů, pokud si sami nepřejeme stát se součástí příběhu člověka, o kterém dost neeticky mluvím.

Samozřejmě karma národa a lidstva a po sléze celé naši planety už mluví dost za sebe, když vidíme, jak některé národy vzkvétají a jiné trpí nouzí, nemocí a chudobou.

Naše osobnostní karma, karma jedince, má nejsilnější energetické pole cca 60 cm od našeho těla. A nyní si představte sami sebe jako ve vakuu. Kolem Vás bublina, která zachycuje všechny vaše myšlenky a pocity . Co momentálně vyzařuje? Radost, strach , napětí, nervozitu, nedostatek lásky nebo financí, myslíte na manžela, partnerku, na děti, na novou práci,…atd To vše se objeví ve vašem karmickém poli. Tyto informace na sebe navazují a vzájemně se párují. Proto je důležité se zbytečně nezabývat mnohými událostmi najednou. Budete myslet na vaše neuspokojivé manželství a zároveň na své děti. Najednou budou vaše děti nervózní a váš vztah se zhorší. Vybízí se myšlenka, že vliv vašeho manželství má negativní dopad na vaše děti. Ano, rozhodně ano. Ale taktéž vaše karmické pole zaznamenalo dvě informace, které se vzájemně propojili, jestli se vám to líbí nebo nikoliv.

Je až doslova alarmující, jak je lidstvo málo obeznámeno vlivem karmy rodičů na zdraví svých dětí. Jak karma ovlivňuje naši prosperitu a úspěch. Vše má svůj vesmírný řád, který nelze obejít a ulehčit si zkratku ke štěstí. Je přesný i tisíciletí a ani moderní doba a internetový svět ten vesmírný v jeho dokonalosti nepřekoná.

Vyčistit si karmické pole, a karmu rodiny od urážek, ponižování, kletby, lhaní, marnotratnosti, strachu a depresí je základem pro zdravý a spokojený život.

Karma a děti

Je třeba si uvědomit , že na děťátko a jeho budoucí život mají obrovský vliv energie už v děloze matky. Je-li matka během těhotenství urážená, děťátko nechtěné, vyčítané, jeho pole vědomí se naplňuje už v prenatálním období a velkou pravděpodobností bude, že bude celý život bojovat o své místo v životě, bude ponižováno a nebude v kolektivu vítáno. Dítě může být často nemocné, dokonce nevyléčitelně nemocné. Je nutné vyčistit pole karmy rodičů nebo rodiny , aby došlo k uzdravení u dítěte.