Vlivem dnešních médií a společnosti obecně, mají lidé velmi pomýlené názory a pohledy týkající se sexuality. Jak popisují Esther a Jerry Hicks ve své knize Klíč ke všem vztahům: nastala doba, kdy sledování TV s agresivními filmy, nevhodných reality show, jejichž hlavním důvodem sledovanosti jsou urážky, nevěra, intriky a vůbec nejnižší způsoby lidského chování . Bohužel všem kolem to připadá normální. Lidé dobrovolně tyto pořady sledují, dokonce utrácí peníze za TV poplatky, aby se mohli dívat. Ráno pak čekají na autobus a uvidí, jak se dva lidé zamilovaně líbají, drží se za ruce a jsou šťastní. Pobouřeně se otočí k těmto lidem zády s myšlenkou, jak nevhodně se chovají.

Co se stalo? Kdy nastal ten zlom, že polibek je nevhodný a vášeň by se měla zakázat, zatímco násilí a televizní pořady s agresivní tematikou, erotické kreslené hry, které se úplně vymykají realitě jsou naprosto přirozené? Toužit po lásce a odmítat její fyzický projev je stejné, jako toužit po jídle, ale nechtít se najíst. Obojí je považováno za nemoc.

Někteří lidé se domnívají, že žít aktivně sexuálním životem se svým partnerem pro ně znamená, že budou méně duchovní bytosti. Mají pocit zvrácenosti, pocit osobní frustrace a sexuální akt je pro ně symbolem studu, nepříjemných chvil a utrpení.

Pokud je tomu tak, pokud pociťujete odpor vůči vlastní sexualitě, nejste v souladu sám se sebou. Na vině není partner, nýbrž vy . Je třeba si uvědomit důležitý postřeh.

Jak píše Jerry H. ,dostali jsme pro život na této planetě naprosto dokonalou výbavu. Úžasné tělo a neomezenou mysl. Tělo, které má dokonalé vlastnosti ,který nám má umožnit vychutnávat si tento svět. Máme zrak, abychom se mohli dívat . Máme čich, abychom mohli cítit všechny úžasné vůně. máme hmat, abychom si uvědomili krásu a sílu lidského doteku, máme chuť, která nám nabízí a dovoluje slastně prožívat zážitek z připraveného jídla, máme sluch, abychom si mohli vzájemně naslouchat. A máme sexualitu, která nám nabízím dosáhnout jeden z nejkrásnějších emočních prožitků . Máme prostě fantastické tělo, které nám nabízí tolik možných způsobů k objevování radosti a krásy.
Proč se pak lidé o toto tělo ale nestarají? Proč o něj nepečují? Jak potom chtějí vnímat krásu kolem sebe?
K dokonalému tělu jsme navíc každý z nás dostali i naprosto neomezenou mysl, obrovskou dávku představivosti a fantazie. Neochvějnou víru, že všechno kolem nás řídí někdo větší, než jsme my sami. Máme pocity, které jsou úžasným kompasem pro náš život, určují nám, jestli jdeme nebo nejdeme za svým snem. Jestli jsme spokojeni, nebo se necítíme bezpečně.
Pokud jsme takto dokonale vybaveni, proč jsme nešťastní? Proč jsme nespokojení? Oddělujeme mysl od těla. Zapomněli jsme žít v souladu s tělem i duší. Duše potřebuje radost a lásku a tělo potřebuje taktéž radost a lásku. Každá naše schopnost má své potřeby. Zcela duchovní bytostí se stáváme teprve okamžikem úmrtí fyzického těla.

Jsme doslova závislí na lásce, doteku, pohlazení, polibku, ocenění. Plačící dítě uklidní teplá náruč a polibek maminky. Plačící dospělou bytost uklidní totéž. Proč je tak těžké se naučit zase objímat? Pohladit se? Projevit dětem nebo partnerům svoji touhu po jejich blízkosti? EGO? Frustrace ze sebe sama?

Napoleon Hill v knížce Tři mistři úspěchu věnuje celou kapitulu sexualitě a sexuální energii.
Tvrdí, že ti nejúspěšnější lidé, prodejci, manželé, právníci , lékaři, úředníci, sportovci, atd….jsou lidé pěstující sexuální energii.
Sexuální energie = osobní magnetismus
Pokud je člověk v souladu sám se sebou, má se rád, miluje sebe, svoje tělo, i mysl, vyzařuje velmi silný osobní magnetismus. Tito lidé mají velkou schopnost ovlivňovat své okolí a stávají se tím úspěšnými. Mají příjemný a jistý tón hlasu, podání jejich ruky je vám příjemné, pečují o sebe, pěkně vypadají, vyzařuje z nich zdraví a energie a jejich myšlenky jsou velmi nápadité a stabilní.

Příklad.
Muž s neuspokojenou sexuální touhou při obchodním jednání s atraktivní ženou ztrácí soustředění na obchod. Lékař ztrácí koncentraci na pacienta, maminka se nesoustředí na děti na hřišti, jelikož ji zaujal cizí tatínek na vedlejším hřišti, atd……
Když máme hlad, hledáme jídlo. Když máme žízeň, napijeme se, když je nám zima, oblečeme se a když máme touhu po lidském doteku, hledáme ho. Je to zcela přirozené.
Většina lidí má čakru v oblasti KUNDALÍNÍ zcela zablokovanou. Nejedná se tady ale jenom o zablokování energie pro náš sexuální život, ale i kreativitu, tvoření, osobní rozvoj a životní energii.
Být šťastný znamená být v souladu sám se sebou a to tělem i duší.
Všem vám doporučuji alespoň základní kurz odblokování čakry KUNDALÍNÍ, případně můžete využít mých služeb konzultanta i na tuto problematiku.