Koronavirus = pandemie strachu

Dlouho jsem pevně věřila, že lidé čas prožitý doma, v kruhu své rodiny ocení. Že navzdory všemu, co se děje, v tom najdou TO pozitivní. Že nebudou kritizovat kroky a opatření vlády, ale přijmou je za nutnost. Že pochopí, že jsou to hlavně ONI, kdo má moc změnit tento stav. Ano, jsme to právě my lidé, kteří máme tu obrovskou příležitost a možnost ukázat, jak se dokážeme postavit za své zájmy a nečinit za náš život zodpovědným někoho jiného. Bohužel opak je pravdou.

Lidé jsou v panice, jelikož jsou v domácí karanténě. Slyšíte se? Máte být doma, hrát si s dětmi, věnovat se jeden druhému, třeba umýt okna, protřídit sezónní oblečení, vyklidit garáž, vymalovat,….je tolik činností o kterých mluvíme celý rok. Co všechno potřebujeme udělat a nemáme na to v dnešní uspěchané době čas. Kolikrát slyším ,jak moc jste unavení a potřebujete volno. Nyní ho máte! Pročpak ta panika?

Pravdou je, že se lidé dostávají do stavu úzkosti a deprese, když si musí vytvořit svůj program sami. Lidé nevydrží sami se sebou, aniž by nepropadali panice. Jsou navyklí vyhledávat různé zdroje zábavy, jenom aby unikli a utekli sami před sebou. Po pár dnech společného soužití doma, jsou na hranici psychického zhroucení . Nadávají na stát. Vymlouvají se na práci a své povinnosti. Jedinou vaší povinností je ale, přijít na to, kdo ve skutečnosti jste. Věnovat se dětem, které jste vědomě přivedli na tento svět a péči o ně tak hodně zanedbáváte. Inteligence lidí za posledních 20 let rapidně klesá! Za jejich chování viníte školství, za svůj aktuální stav viníte vládu, za ohrožení své pracovní pozice viníte zaměstnavatele. Za každý váš neúspěch je zodpovědný někdo ve vašem okolí.

 

Není divu, že se vesmír rozhodl toto lidstvo zastavit. Ti uvědomělí lidé se jenom dívají. Volný čas využijí na svůj růst, na vhodnou dietu, jelikož nebudu chodit kolem pokušení, na přečtení knihy, na vyřešení restů, na čas pro zahradu, domácí práce, osobní samostudium , zamyšlení se nad životem. Vyspí se, nalijí si sklenku vína, přečtou si něco , podívají se na film nebo dokument. Ale především, se nad sebou zamyslí.

Koronavirus je virus, který nás děsí  k smrti. Bojíme se. A strach a stres mají na naše zdraví fatální následky. Především oslabení imunity. Člověk plný strachu se chová nestabilně a nerozvážně. Lidé plní strachu naslouchají všemu, co se kolem děje a řídí se tím, co vidí u většiny. Tomu se odborně říká davová psychóza a mediální pandemie.

 

A věřte mi, že na tomto světě existují síly, kterým na našem strachu extrémně záleží. Síla pozitivního myšlení, síla a moc myšlenky, již není pro lidi této planety cizím slovem. Lidé se v posledních 15 letech hodně změnili. Navštěvují motivační kurzy, vzdělávají se, učí se pracovat s vlastní myslí. A toto je pro jisté skupiny mocných velmi nebezpečná pozice. Svobodně myslící jedinec a je nežádoucí jedinec. Samostatný člověk je nežádoucí člověk. Odvážný člověk je nežádoucí člověk. Uvědomělém člověku nemůžete vzít nic, co by nedokázal obnovit a nadobýt zpět kromě lidského života. Vpustit mezi lidi strach je jedinou možností, jak získat zpět svoji moc.

Uvědomte si proto, jak moc jsme všichni ovládáni. A především se zamyslete, jak moc žijeme v mediální lži.

  • Proč mají média potřebu přepočítávat počet nakažených u nás v měřítku k Číně? Najednou je nás dle jejich měřítka 2500.
  • Proč v dnešních hlavních zprávách nebylo video se zpívajícími lidmi v oknech svých domovů v Italií?
  • Proč nám nesdělí kolik dobrovolníků se hlásí k pomoci? Ať už jsou to dobrovolní hasiči, mladí studenti medicíny, paní učitelky,…atd. Protože pozitivní zprávy nejsou vítány! Pozitivní zprávy nejsou v zájmu lidstva. Strach ano.
  • Proč v televizi neběží častěji program pro děti, když už jsou doma? Prohlédla jsem si program pro dospělé a nyní ve 22.10 hod  na Nova Cinema vysílají film ULTRAVIOLET o nebezpečném viru? Proč? To toho nemáme dost?

Vše je pouze pro neustálé udržování nás všech ve strachu a v panice. Otevřete si očka a prosím vás, zamyslete se! Nejsem úspěšná pro, že lidi dědím, ale proto, že jim dávám naději. A nyní si moc přeji, aby jste i vy našli tu svou.

Tyto pravidelné mediální útoky, kterým jisté síly naší planety řídí a zkouší a doslova testují lidskou reakci, psychiku , schopnost reagovat, musí plesat radostí nad lidskou hloupostí. Jak lehce lze ovládnout trh a ekonomiku skrze lidské strach. Protože lidé ve strachu udělají přesně to, oč jsou požádáni. Jak moc jste si všichni mysleli, jak jste chytří a jak si uděláte po svém. Pravdou je, že nás celou dobu řídí tajný svět, svět kterému překazila plány ještě vyšší síla. Síla Boha, síla vesmíru, síla spravedlnosti. A ti, co toto způsobili budou v konečnou důsledku tratit nejvíce, jelikož s takovými opatřeními nebylo počítáno. Svět se uzavřel a zastavil všude. Nemáme panikařit, ale myslet ….

A vesmír řekl dost!!! Není divu. Jak pan Dušek krásně řekl: „Přestaňme brblat vesmíru do jeho práce, přestaňme ho zdržovat . Máme se zastavit“.

Umět poslechnout a přizpůsobit se není slabost, ale zdravý rozum. Je to volba. A vy si teď můžete zvolit, jak naložíte s časem, který vám vesmír dal, aby jste se probudili. A než si to uvědomíte, věřte, že vše bude již dávno v pořádku.

S upřímným přáním toho nejlepšího vaše Katarína Segati

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *